Ferrier C.S.
Wilhelminastraat 8
Monster, 2681 CB
085 4017766
Fax: 084 8367292
http://www.ferriercs.net

Kamer van Koophandel 27331168


Estate Planning is de strategie voor alles wat met overgang of overdracht van vermogen aan familieleden of charitatieve doelstellingen te maken heeft. Niet alleen fiscale aspecten komen daarbij aan bod, doch ook juridische aspecten waaronder het erfrecht, successierecht, schenkingsrecht en huwelijks vermogensrecht komen aan de orde.

Het belangrijkste blijft echter de menselijke maat. Ferrier c.s. helpt u dan ook graag met het zoeken naar antwoorden op de vragen:Wie krijgt wat, wanneer en onder welke voorwaarden? En als dit duidelijk is, kan de optimale juridische en fiscale invulling worden gezocht en uitgevoerd.

Ferrier C.S.
Wilhelminastraat 8
Monster, 2681 CB
085 4017766
Fax: 084 8367292
http://www.ferriercs.net

Kamer van Koophandel 27331168