Ferrier C.S.
Wilhelminastraat 8
Monster, 2681 CB
085 4017766
Fax: 084 8367292
http://www.ferriercs.net

Kamer van Koophandel 27331168


  • Testamentadvies
  • Advisering over de mogelijkheden van huwelijkse voorwaarden
  • Opzetten en begeleiden van schenkingstrajecten
  • Het opzetten en begeleiden van de oprichting van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)
  • Begeleiding bij afwikkeling van boedels en het optreden als executeur testamentair
  • Advisering in verband met bescherming van vermogen
Ferrier C.S.
Wilhelminastraat 8
Monster, 2681 CB
085 4017766
Fax: 084 8367292
http://www.ferriercs.net

Kamer van Koophandel 27331168